اهمیت انتخاب دامنه سایت

اهمیت انتخاب دامنه مناسب در بهینه سازی سایت

در سری مقالات بهینه سازی سایت قصد داریم که فاکتورهای سئو سایت را از ابتدا با هم بررسی کنیم. به شما پیشنهاد میدهیم وبسایت خود را از پایه بهینه سازی کنید.برای اینکار قطعا با انتخاب یک دامنه مناسب می توانید شروع مناسب داشته باشید.اما توجه داشته باشید انتخاب دامنه قدمی کوچک در راهی طولانی ست. اولین سود انتخاب یک دامنه …